pic

O szkole

Szkoła oparta jest na stworzonym przez nasz zespół, autorskim programie, w dużym stopniu inspirowanym modelem fińskiej edukacji. Nasz program zbudowany jest na dziesięciu filarach:

1. Przygotowanie do życia – chcemy pomagać dzieciom w rozwijaniu tych umiejętności i kompetencji, które będą im naprawdę potrzebne w przyszłym życiu. Kreatywność, samodzielność, organizacja swojej pracy, współpraca z innymi i szeroko pojęte kompetencje interpersonalne. Całość szkoły będzie tak zorganizowana, żeby w trakcie każdych zajęć dzieci ćwiczyły te i wiele innych umiejętności.

2. Innowacyjne metody dydaktyczne – nauka dla dzieci ma być przyjemnością, fascynującą przygodą, a nie nudą. Dlatego będziemy pracować bardzo dużo w formie warsztatowej i projektowej, dzieci będą rozwiązywały konkretne, realne problemy. Niewiele będzie siedzenia w ławkach, dużo za to będzie działania i nauki przez doświadczenie. W ramach nauki przyrody dzieci będą prowadziły własny ogród eksperymentalny, na fizyce będziemy wykorzystywać aplikacje do pomiaru prędkości, a na matematyce zaprojektujemy budżet wycieczki. Na którą później pojedziemy. 🙂

3. Zajęcia po angielsku – zależy nam na tym, aby dzieci w późniejszych klasach były w pełni dwujęzyczne. Dlatego też będziemy angażować native speakerów, organizować współpracę międzynarodową (w tym np. partnerskie klasy w Finlandii). W pierwszej klasie mocno postaramy się wesprzeć te dzieci, które dopiero zaczynają mówić po angielsku, aby w późniejszych móc prowadzić w tym języku dużą część zajęć.

4. Całość nauki w szkole – nie planujemy zadań domowych do odrabiania po szkole. Liczne badania naukowe pokazują, że zadania domowe skuteczne są dopiero na poziomie liceum. Zależy nam na tym, aby dzieci miały czas na zabawę i bycie z rodzicami, dlatego całość edukacji szkolnej będzie odbywać się w ramach czasu szkolnego.

5. Regularny odpoczynek – wierzymy, zgodnie z doświadczeniami z Finlandii, że dzieci uczą się najskuteczniej, gdy są wypoczęte. Dlatego przez całą szkołę przerwy będą nie rzadziej niż co 45 minut i trwać będą co najmniej 15 minut każda – a w młodszych klasach nawet częściej. Dzieci muszą mieć czas na swobodną zabawę i przewietrzenie głowy między kolejnymi zajęciami. W efekcie, pracując swobodniej, nauczą się więcej.

6. Brak ocen – chcemy, aby dzieci miały komfort nauki, bez obawy, że za chwilę czeka je negatywna ocena. Będziemy zamiast tego regularnie przekazywać dzieciom informację zwrotną, będziemy także słuchać tego, co nasi uczniowie będą mieli nam do powiedzenia. Od strony formalnej, jedynymi ocenami będą oceny na koniec roku, wymagane prawem oświatowym.

7. Mądre wykorzystanie technologii cyfrowych – ponieważ od lat prowadzimy badania na temat innowacji w edukacji, wiemy, że jest ogromna potrzeba uczenia dzieci odpowiedzialnego korzystania ze świata cyfrowego. Z jednej strony będziemy pokazywać, jak działa programowanie, gdzie można odnajdywać w sieci przydatną wiedzę, aplikacje i narzędzia do nauki. Z drugiej będziemy pracować nad bezpiecznym korzystaniem z sieci i unikaniem związanych z tym zagrożeń.

8. Samodzielność i odpowiedzialność dzieci – mamy duże zaufanie do odpowiedzialności dzieci. Dlatego też głos dzieci będzie ważny w wielu aspektach życia szkoły. Od pierwszej klasy będzie mocna rola samorządu, dzieci będą miały też realny wpływ na to kiedy i w jakiej kolejności uczą się różnych rzeczy. Wierzymy, że tylko odpowiedzialność budzi zaangażowanie, a tylko przy prawdziwym zaangażowaniu możliwa jest dobra edukacja.

9. Kompleksowa edukacja – chcemy, aby nauka w szkole obejmowała wszystkie potrzeby rozwojowe dziecka. Dlatego od pierwszej klasy, oprócz obowiązkowych elementów z podstawy programowej będziemy organizować dodatkowe zajęcia: szachy, judo, warsztaty kreatywności i inne, adekwatne do potrzeb i zainteresowań dzieci.

10. Rozwój talentów – każde dziecko ma jakiś talent. Każde ma jakieś zainteresowania. Rolą szkoły – z naszej perspektywy – jest ten talent wspierać w rozwoju. Będziemy dużo pracowali z dziećmi nad rozpoznawaniem i rozwijaniem ich mocnych stron.

Przewiń w dół