pic

O szkole

Szkoła oparta jest na stworzonym przez nasz zespół, autorskim programie, w dużym stopniu inspirowanym modelem fińskiej edukacji. Nasz program zbudowany jest na dziesięciu filarach:

1. Przygotowanie do życia – chcemy pomagać dzieciom w rozwijaniu tych umiejętności i kompetencji, które będą im naprawdę potrzebne w przyszłym życiu. Kreatywność, samodzielność, organizacja swojej pracy, współpraca z innymi i szeroko pojęte kompetencje interpersonalne. Całość szkoły jest tak zorganizowana, żeby w trakcie każdych zajęć dzieci ćwiczyły te i wiele innych umiejętności.

2. Innowacyjne metody dydaktyczne – nauka dla dzieci ma być przyjemnością, fascynującą przygodą, a nie nudą. Dlatego pracujemy bardzo dużo w formie warsztatowej, a dzieci rozwiązują realne problemy. Mimo, że mamy ławki i krzesełka, bardzo dużo czasu spędzamy poza nimi. Każdy tydzień ma swój temat, w ramach którego uczniowie realizują konkretne projekty, pozwalające z różnych stron przyjrzeć się nowym tematom.

3. Zajęcia po angielsku – zależy nam na tym, aby dzieci w późniejszych klasach były w pełni dwujęzyczne. Dlatego też będziemy angażować native speakerów, organizować współpracę międzynarodową (w tym np. partnerskie klasy w Finlandii). Od początku mocno wspieramy te dzieci, które dopiero zaczynają mówić po angielsku, aby w późniejszych latach móc prowadzić w tym języku około połowy zajęć. W miarę potrzeby organizujemy bezpłatne dodatkowe zajęcia dla tych, którzy wcześniej nie uczyli się angielskiego i wspieramy w przyspieszonym rozwoju.

4. Całość nauki w szkole – liczne badania naukowe pokazują, że zadania domowe zaczynają być skuteczne dopiero w późniejszych klasach szkoły podstawowej. Dlatego w młodszych klasach NAVIGO nie ma żadnych zadań domowych do odrabiania po szkole, w starszych będą zaś zadania nie przekraczające pół godziny pracy dziennie. Zależy nam na tym, aby dzieci miały czas na zabawę i bycie z rodzicami.

5. Regularny odpoczynek –  Jak pokazują wyniki edukacji w Finlandii, dzieci uczą się najskuteczniej, gdy są wypoczęte. Dlatego między zajęciami dzieci mają dość czasu na kreatywną nudę, w trakcie której bawią się ze sobą, budują relacje i rozwijają kompetencje społeczne. W efekcie, pracując swobodniej, uczą się więcej.

6. Brak ocen – chcemy, aby dzieci miały komfort nauki, bez obawy, że za chwilę czeka je negatywna ocena. Zamiast tego, każdy uczeń wspólnie z nauczycielem monitoruje swoje postępy, przy wykorzystaniu tzw. „map kompetencji”, zawierających listę wszystkiego, co dzieci powinny się nauczyć. Od strony formalnej, jedynymi ocenami będą oceny na koniec roku, wymagane prawem oświatowym.

7. Mądre wykorzystanie technologii cyfrowych – ponieważ od lat prowadzimy badania na temat innowacji w edukacji, wiemy, że jest ogromna potrzeba uczenia dzieci odpowiedzialnego korzystania ze świata cyfrowego. Z jednej strony pokazujemy, jak działa programowanie, gdzie można odnajdywać w sieci przydatną wiedzę, aplikacje i narzędzia do nauki. Z drugiej regularnie pracujemy  nad bezpiecznym korzystaniem z sieci i unikaniem związanych z tym zagrożeń.

8. Samodzielność i odpowiedzialność dzieci – mamy duże zaufanie do odpowiedzialności naszych uczniów. Dlatego też głos dzieci jest ważny w wielu aspektach życia szkoły. Regularnie odbywają się u nas zebrania całej społeczności szkoły, w formie tzw. „kręgów”, w trakcie których omawiamy najważniejsze tematy. Tematy na krąg może wnieść każdy – zarówno dorośli, jak i dzieci. W ten sposób dzieci często same rozwiązują ważne problemy i ustalają zasady życia szkoły.

9. Kompleksowa edukacja – chcemy, aby nauka w szkole obejmowała wszystkie potrzeby rozwojowe dziecka. Dlatego od pierwszej klasy, oprócz obowiązkowych elementów z podstawy programowej organizujemy dodatkowe zajęcia: szachy, judo, warsztaty kreatywności i inne, adekwatne do potrzeb i zainteresowań dzieci. Są one częścią naszego autorskiego programu nauczania i stanowią część normalnych zajęć, objętych czesnym.

10. Rozwój talentów – każde dziecko ma jakiś talent. Każde ma jakieś zainteresowania. Rolą szkoły – z naszej perspektywy – jest ten talent wspierać w rozwoju. Nasi uczniowie mają własne mapy talentów, pozwalające im rozpoznawać swoje mocne strony i je rozwijać, przy wsparciu nauczycieli.

Przewiń w dół