pic

Rekrutacja 2018

Ramy organizacyjne

Szkoła rozpocznie zajęcia we wrześniu 2018. Planujemy na start klasę pierwszą, drugą i zerówkę. Możemy uruchomić  także klasy starsze, jeżeli zbierze się co najmniej 12 uczniów w danym wieku. Maksymalna wielkość klasy wyniesie 16 uczniów.

Szkoła działać będzie w godzinach 7.00-17.30, przy czym zajęcia programowe będą między 9 a 15, a w pozostałych godzinach będziemy organizować dodatkowe zajęcia dla dzieci. Nie przewidujemy zajęć ekstra płatnych – wszystkie zajęcia, organizowane w ramach szkoły będą dostępne dla każdego z uczniów.

Czesne będzie wynosiło 1 300 zł miesięcznie + wyżywienie.  W przypadku rodzeństwa, czesne za drugie i kolejne dzieci będzie wynosiło 1100 zł + wyżywienie. Czesne płatne będzie przez 12 miesięcy w roku.

Zasady rekrutacji

 1. Na rok szkolny 2018/2019 rekrutacja prowadzona jest do klas „0”, „1” i „2”
 2. W każdej z klas maksymalna liczba uczniów wynosi 16 osób. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest otwarcie dwóch równoległych klas, np. 1a i 1b.
 3. Rekrutacja oparta jest na kolejności zgłoszeń.
 4. Po wyczerpaniu miejsc, utworzymy listę rezerwową.
 5. Aby zapisać dziecko do szkoły, konieczne jest podpisanie umowy oraz wpłacenie kwoty wpisowego w wysokości jednorazowego czesnego.
  Numer konta do wpłaty: 54195000012006005445850003. Prosimy o wpisanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka.
 6. Podpisanie umowy możliwe będzie od dnia 15 stycznia 2018
 7. Jeżeli rodzice są zdecydowani na zapisanie dziecka do szkoły, mają możliwość wstępnej rezerwacji miejsca na okres 14 dni poprzez powiadomienie szkoły. Jeżeli w tym czasie nie podpiszą umowy, zgłoszenie dziecka zostaje przeniesione na listę rezerwową. Jeżeli rodzice zgłosili wstępną rezerwację miejsca już w roku 2017, obowiązuje ona do 31 stycznia 2018.
 8. Podpisanie umowy może mieć miejsce podczas spotkania informacyjnego dla grupy rodziców lub też na spotkaniu indywidualnym z reprezentantem szkoły. Rodzice mogą dostarczyć także podpisaną umowę do siedziby szkoły w ustalonych wcześniej godzinach lub wysłać ją pocztą elektroniczną.
 9. Ze wszystkimi rodzicami, którzy wyrazili już zainteresowanie zapisaniem się do szkoły, skontaktujemy się bezpośrednio aby ustalić formę podpisania umowy.

Wzór umowy można pobrać tutaj:  umowa o naukę w Autorskiej Szkole Podstawowej NAVIGO

 

 

Przewiń w dół