pic

Rekrutacja 2020 Poznań klasy 4-5

Najbliższe spotkanie informacyjne: 30.03 godzina 17:00, Kolorowa 10. Zapisy tutaj. Zapraszamy!

We wrześniu 2020 planujemy  otworzyć jedną klasę łączącą uczniów na poziomie 4-5 klasy szkoły podstawowej w ramach tzw. edukacji pozaszkolnej.  

Jak będzie wyglądało w praktyce?

  • Grupa dzieci (12-16 osób) będzie regularnie uczęszczała do NAVIGO Poznań i realizowała program nauczania pod opieką naszych nauczycieli. 
  • Dzieci będą korzystać z pełnej oferty zajęć przedmiotowych, projektów, warsztatów, zajęć dodatkowych w ramach NAVIGO. Będą pod opieką nauczycieli przedmiotowych ściśle ze sobą współpracujących, dzięki czemu przejdziemy od dzielenia materiału na przedmioty – w stronę spójnego, holistycznego uczenia tematycznego.  
  • Struktura dnia będzie spójna z klasami młodszymi. Uczniowie także będą pracować na mapach kompetencji, których forma i zakres będą dostosowane do wieku i klasy. 
  • W ramach nauki przygotujemy naszych uczniów do egzaminów klasyfikacyjnych. 
  • Czesne i opłaty wynosić będą 1550 zł czesne + 25 zł wyżywienie/dziennie

Jak będzie to wyglądało od strony formalnej?

W pierwszym roku działania szkoły nie będziemy w stanie uruchomić klas 4 i 5 w ramach edukacji systemowej. Nie chcemy jednak rezygnować ze stworzenia możliwości dla uczniów, którzy zakończyli już edukację wczesnoszkolną. Dlatego klasy 4 i 5 będą uruchomione w trybie tzw. edukacji pozaszkolnej (nazywanej popularnie domową). Dzieci jednak nie będą musiały uczyć się w domu, podstawę programową będą realizować w naszej szkole. Jedyną różnicą w stosunku do systemowej edukacji będzie to, że na koniec roku uczniowie klas 4 i 5 będą musieli zdać egzaminy w zaprzyjaźnionej szkole i to z niej otrzymają świadectwo ukończenia klasy.

Oczywiście pomożemy rodzicom w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z przeniesieniem dziecka do edukacji domowej. Oferujemy także pomoc w wyborze i bieżący kontakt z placówką, do której formalnie będzie zapisane dziecko, a także logistykę i opiekę podczas egzaminów. 

Dlaczego klasa łączona?

Z naszego doświadczenia płynącego z pracy w różnych placówkach edukacyjnych wynika, że dzieci uczą się w różnym tempie, a sztywny podział na klasy nie sprzyja indywidualnemu podejściu do ucznia. Połączenie dwóch roczników umożliwi naszym uczniom: 

  • indywidualizację procesu nauczania,
  • uczenie się od siebie (grupa rówieśnicza jest niezwykle ważna na tym etapie rozwoju),
  • uczenie innych (a wiadomo, że uczymy się najlepiej, gdy musimy nauczyć kogoś),
  • rozwijanie kompetencji społecznych (min. komunikacji, uważności na drugiego człowieka, chęci niesienia pomocy, odwagi w kontaktach rówieśniczych). 

Osoby zainteresowane – prosimy o kontakt: poznan@navigo.szkola.pl lub 506 198 083

Zapraszamy także na  spotkanie informacyjne.

Przewiń w dół