pic

O szkole

Szkoła oparta jest na stworzonym przez nasz zespół autorskim programie, który w dużym stopniu inspirowany jest fińskim podejściem do edukacji. Nasz program zbudowany jest na 10 filarach:

  1. Przygotowanie do życia – chcemy pomagać dzieciom w rozwijaniu tych umiejętności i kompetencji, które będą im naprawdę potrzebne w przyszłym życiu: kreatywność, samodzielność, organizacja swojej pracy, współpraca z innymi i szeroko pojęte kompetencje interpersonalne. Cała szkoła jest tak zorganizowana, żeby w trakcie każdych zajęć dzieci ćwiczyły te i wiele innych umiejętności.
  2. Samodzielność i odpowiedzialność dzieci mamy duże zaufanie do naszych uczniów. Dlatego też głos dzieci jest ważny w wielu aspektach życia szkoły.  W miarę potrzeby odbywają się u nas zebrania całej społeczności szkoły, w formie tzw. kręgów, w trakcie których omawiamy najważniejsze tematy. Tematy na krąg może wnieść każdy: zarówno dorośli, jak i dzieci. W ten sposób dzieci często same rozwiązują ważne problemy i ustalają zasady życia szkoły. Ważne jest także, aby odpowiedzialność za naukę przechodziła z nauczycieli na ucznia. Dlatego dzieci, jak są tylko na to gotowe, stopniowo same zaczynają decydować o swoim procesie uczenia się – dzięki mapom kompetencji, ścieżkom zajęć dodatkowych i innym narzędziom wykorzystywanym w naszej szkole.
  3. Kompleksowa edukacja – chcemy, aby nauka w naszej szkole obejmowała wszystkie potrzeby rozwojowe dziecka. Dlatego od pierwszej klasy, oprócz obowiązkowych elementów z podstawy programowej organizujemy dodatkowe zajęcia: szachy, judo, warsztaty kreatywności i inne, adekwatne do potrzeb i zainteresowań dzieci. Są one częścią naszego autorskiego programu nauczania i stanowią część normalnych zajęć.
  4. Rozwój talentów – każde dziecko ma jakiś talent. Każde ma jakieś zainteresowania. Rolą szkoły – z naszej perspektywy – jest ten talent wspierać w rozwoju. Nasi uczniowie mają własne mapy talentów, pozwalające im rozpoznawać swoje mocne strony i je rozwijać, oczywiście przy wsparciu nauczycieli.
  5. Innowacyjne metody dydaktyczne – nauka dla dzieci ma być przyjemnością, fascynującą przygodą, a nie nudą. Dlatego pracujemy bardzo dużo w formie warsztatowej, a dzieci rozwiązują realne problemy. Mimo, że mamy ławki i krzesełka, bardzo dużo czasu spędzamy poza nimi. Często także poszczególne tygodnie mają swoje wiodące tematy, pozwalając dzieciom zanurzyć się w pełni w dane zagadnienie, uruchamiając głębokie przetwarzanie informacji.
  6. Nacisk na język angielski – zależy nam na tym, aby dzieci mówiły płynnie po angielsku. Dlatego też angażujemy native speakerów, a na późniejszych etapach edukacji organizować będziemy współpracę międzynarodową (w tym np. partnerskie klasy w Finlandii). Od początku mocno wspieramy te dzieci, które dopiero zaczynają mówić po angielsku, jak również te, które lepiej sobie radzą z językiem. W miarę potrzeby organizujemy bezpłatne dodatkowe zajęcia dla tych, którzy wcześniej nie uczyli się angielskiego. 
  7. Całość nauki w szkole – liczne badania naukowe pokazują, że zadania domowe zaczynają być skuteczne dopiero w późniejszych klasach szkoły podstawowej. Dlatego w młodszych klasach NAVIGO nie ma żadnych zadań domowych do odrabiania po szkole, w starszych będą zaś zadania nie przekraczające pół godziny pracy dziennie. Zależy nam na tym, aby dzieci miały czas na zabawę i bycie z rodzicami.
  8. Brak ocen – chcemy, aby dzieci miały komfort nauki, bez obawy, że za chwilę czeka je negatywna ocena. Zamiast tego, każdy uczeń wspólnie z nauczycielem monitoruje swoje postępy, przy wykorzystaniu tzw. ?map kompetencji?, zawierających listę wszystkiego, co dzieci powinny się nauczyć. Od strony formalnej, jedynymi ocenami będą oceny na koniec roku, wymagane prawem oświatowym.
  9. Regularny odpoczynek i kontakt z przyrodą – jak pokazują wyniki badań dotyczących edukacji w Finlandii, dzieci uczą się najskuteczniej, gdy są wypoczęte. Dlatego między zajęciami dzieci mają dość czasu na tzw. kreatywną nudę, w trakcie której bawią się ze sobą, budują relacje i rozwijają kompetencje społeczne. W efekcie, pracując swobodniej, uczą się więcej. Dbamy również, aby dzieci w naszej szkole jak najwięcej czasu spędzały na świeżym powietrzu. Dlatego część zajęć organizujemy poza murami szkoły i chodzimy na wycieczki. 
  10. Mądre wykorzystanie technologii cyfrowych – od lat prowadzimy badania na temat innowacji w edukacji i wiemy, że jest ogromna potrzeba uczenia dzieci odpowiedzialnego korzystania z narzędzi świata cyfrowego. Dlatego pokazujemy jak działa programowanie, a w starszych klasach pokazywać będziemy także, gdzie można odnajdywać w sieci przydatną wiedzę, aplikacje i narzędzia do nauki. Poza tym pracujemy nad bezpiecznym i świadomym korzystaniem z sieci.

 

Statut Autorskiej Szkoły Podstawowej NAVIGO Wrocław

Przewiń w dół