Plan zajęć

Plan dnia w klasach 0-3 opiera się na jednolitej strukturze. Szkoła otwarta jest codziennie, w godzinach od 7.00 do 17.30. Dzieci mogą zjawiać się w godzinach od 7.00 do 9.30, tak jak będzie pasowało im i rodzicom. Rozpoczęcie zajęć ma miejsce o godz. 9.30 Zajęcia wchodzące w ramy programu nauczania mają miejsce w godzinach od 9.00 do 15.45. Poniżej prezentujemy ramowy program - w każdej z klas jest on modyfikowany odpowiednio do potrzeb organizacyjnych oraz np. tematów tygodnia.

Godzina: Element dnia: Co w tym czasie się będzie działo:
7.00-8.30 Czas swobodnej zabawy Szkoła otwiera się o godz. 7.00. Dzieci, które zjawią się między 7.00 a 8.00 rano, mogą pobawić się z nauczycielami, pograć w różne gry ze sobą lub nawet przespać się jeszcze chwilę na wygodnych poduszkach. :)
8.30-9.00 Śniadanie O godzinie ósmej trzydzieści dzieci jedzą wspólnie pierwsze śniadanie, jeżeli nie jadły go jeszcze w domu.
9.00-9.30 Czas czytania Dzieci, które potrafią czytać, czytają same, te które nie potrafią słuchają nauczyciela, albo uczą się czytać ze starszymi kolegami i koleżankami.
9.30-10.00 Czas lekcji: krąg otwierający Dzień nauki zaczyna się od porannego kręgu. Krąg to spotkanie całej klasy, prowadzone przez nauczyciela (a w starszych klasach przez jednego z uczniów), w ramach którego dzieci z nauczycielem omawiają plan dnia i dzielą się tym, z czym zaczynają dzień. Jest to również czas na zaplanowanie własnych zadań i określenie przez dzieci, czego chcą się tego dnia nauczyć. Poprzez uczestnictwo w kręgu dzieci realizują szereg elementów z podstawy programowej.
10.00-13.00 Czas lekcji W zależności od potrzeb i planu dnia zajęcia mogą odbywać się w ogrodzie lub w sali szkolnej. W ramach zajęć tych realizowana jest podstawa programowa, nauka angielskiego oraz zdobywane dodatkowe kompetencje z poza podstawy, określone w autorskim programie nauczania. W tym czasie przerwy określa nauczyciel, w zależności od potrzeb klasy. W tym czasie dzieci mogą też zjeść drugie śniadanie i zupę.
13.00-13.45 Czas wolny i obiad Czas odpoczynku dla uczniów
13.45-14.30 Zajęcia rozwojowe W zależności od dnia tygodnia, w tym czasie odbywa się albo nauka angielskiego albo zajęcia rozwojowe. W klasach 0 i 1 są to - Zumba - Judo - Warsztaty kreatywności - Programowanie i robotyka - Szachy W klasach starszych dzieci mają szersze spektrum zajęć do wyboru.
14.30-14.45 Czas wolny na kreatywną nudę
14.45-15.30 Język angielski/Zajęcia rozwojowe W zależności od dnia tygodnia, w tym czasie odbywa się albo nauka angielskiego albo zajęcia rozwojowe. W klasach 0 i 1 są to - Zumba - Judo - Warsztaty kreatywności - Programowanie i robotyka - Szachy W klasach starszych dzieci mają szersze spektrum zajęć do wyboru.
15.30-15.45 Podwieczorek
15.45-17.30 Swobodna zabawa pod opieką nauczyciela Po godzinie 15.45 uczniowie, którzy zostaną jeszcze w szkole, mają czas na swobodną zabawę ze sobą, nauczycielem lub po prostu na odpoczynek po całym dniu nauki.
Przewiń w dół