Plan zajęć

Plan dnia w klasach 0-3 opiera się na jednolitej strukturze. Szkoła otwarta jest codziennie, w godzinach od 7.00 do 17.30. Dzieci mogą zjawiać się w godzinach od 7.00 do 9.30, tak jak będzie pasowało im i rodzicom. Rozpoczęcie zajęć ma miejsce o godz. 9.00 Poniżej prezentujemy ramowy program - w każdej z klas jest on modyfikowany odpowiednio do potrzeb organizacyjnych oraz np. tematów tygodnia.

Godzina: Element dnia: Co w tym czasie się będzie działo:
7.00-9.00 Czas swobodnej zabawy Szkoła otwiera się o godz. 7.00. Dzieci, które zjawią się między 7.00 a 8.00 rano, mogą pobawić się z nauczycielami, pograć w różne gry ze sobą lub nawet przespać się jeszcze chwilę na wygodnych poduszkach. :)
9.00-9.30 Czas lekcji: krąg otwierający Dzień nauki zaczyna się od porannego kręgu. Krąg to spotkanie całej klasy, prowadzone przez nauczyciela (a w starszych klasach przez jednego z uczniów), w ramach którego dzieci z nauczycielem omawiają plan dnia i dzielą się tym, z czym zaczynają dzień. Jest to również czas na zaplanowanie własnych zadań i określenie przez dzieci, czego chcą się tego dnia nauczyć. Poprzez uczestnictwo w kręgu dzieci realizują szereg elementów z podstawy programowej.
9.30-14.00 Czas lekcji W zależności od potrzeb i planu dnia zajęcia mogą odbywać się w ogrodzie lub w sali szkolnej. W ramach zajęć tych realizowana jest podstawa programowa, nauka angielskiego oraz zdobywane dodatkowe kompetencje z poza podstawy, określone w autorskim programie nauczania. W tym czasie przerwy określa nauczyciel, w zależności od potrzeb klasy. W tym czasie dzieci mogą też zjeść drugie śniadanie i zupę.
14.00-15.30 Zajęcia rozwojowe W zależności od dnia tygodnia, w tym czasie odbywa się albo nauka angielskiego albo zajęcia rozwojowe, rozwijające kompetencje motoryczne, intelektualne lub artystyczne. W klasach starszych dzieci mają szersze spektrum zajęć do wyboru i samodzielnie podejmują decyzje, na co się zapiszą.
15.30-15.45 Podwieczorek
15.45-17.30 Swobodna zabawa pod opieką nauczyciela Po godzinie 15.45 uczniowie, którzy zostaną jeszcze w szkole, mają czas na swobodną zabawę ze sobą, nauczycielem lub po prostu na odpoczynek po całym dniu nauki.
Przewiń w dół